Seks gamle sodavandglas


Seks smukke, tynde tynde glas fra den tid, hvor man drak sodavand af mindre glas. De vil også være fine som vandglas eller til juice. Glassene er 10 cm høje og ca. 5,5 cm i diameter.
PRIS: 150 kr. for alle seks.