Gamle trælysestager til julelys. Stagen til venstre er lidt ældre og mere patineret end den anden.
PRIS: 35,- kr. for stagen tv og 30,- kr. for stagen th.