Seks glas til portvin, likør eller en meget stor snaps. De er i fineste stand og 8 cm. høje.
PRIS: 175,- kr. samlet